PROJEKT

Varför Stöd/Crowdfunding för ett räntefritt finansiellt system: Enkla svaret är att vi inte gillar nedan...

 

  • Snälla läs varför... bankerna mår bara bra av ränta, tyvärr på allas bekostnad... stöd räntefritt alternativ!!

 

  • Din ränta kostar... Snälla... läs bara, studera och fundera... okay vara passiv... men klaga inte, passivitet kostar!

 

 

Räntefritt (R)-Skattesystem (S)-Medborgarlön (M)

VIDEO OM R...S...M...

R = Räntefrihet

S = Nytt skattesystem

M = Medborgarlön

 

Alt. videolänkar beroende av skärm

 

...kommer...

Video 1 Video 2

 

 

Om vår Crowdfunding (R)

 

Varför Crowdfunding ? och vad får jag tillbaka ? ...läs mer (lätt version)

 

Varför Crowdfunding ? och vad får jag tillbaka ? ...läs mer (tung version)

 

Vad händer härnäst ? ...läs mer

 

Kan jag delta aktivt och sprida ut den räntefria ekonomin ?...läs mer

n

Låneex: Nordea-JAK-Vi ...läs mer

 

 

Nytt skattesystem (S)

 

 

Grunden: ...läs mer (tung version)

 

Olägenheter idag: ...läs mer

 

Möjligheter imorgon: ...läs mer

 

Starta nytt parti ?

Intresserad ? Kontakta oss på

Info@TBST.se

 

 

Medborgarlön (M)

 

Vad sker då ? Arbetslöshet ? Myndigheterna ? ...läs mer

 

Hur finansieras en Medborgarlön (Basinkomst) ? ...läs mer (lätt version)

 

Hur finansieras en Medborgarlön

(Basinkomst) ? ...läs mer (tung version)

 

Platser som Basinkomst eller Medborgarlön testat på ...läs mer

 

Vårt startprojekt börjar med genomförandet av ett Räntefritt (R) finansiellt system.

 

Lägesstatus.

Projektet för färdigställande av vårt räntefria finansiella system är så pass långt gånget att det fattas programmering för anpassning till ett mer modernt programmeringspråk samt att lokala representanter (Franchisetagare/Frilansare) i varje kommun i Sverige skall kunna "accessa" via nätet delar av systemet.

 

Vad sker nu vartefter Crowdfundingmedel anländer.

Färdigställandet datormässigt kommer att genomföras med hjälp av Crowdfundingmedel. Vi anställer 1-2 programmerare som under vår ledning genomför denna process. När klartecken givits att systemet håller måttet kommer dessa programmerare att sköta driften av systemet (produkten).

 

Hur kan det närmaste ½ året se ut ?

Produkten anpassas till olika marknader, Sverige som Internationell. Produkten kommer i ett senare skede kunna hyras av andra finansiella aktörer som önskar erbjuda sina kunder den produkt vi tar fram som det enda finansiella systemet som är helt räntefritt.

 

Vi i Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB kommer att erbjuda lokal finansiell service i Sveriges alla kommuner (290 st) och återgå till den gamla ordningen med hänsyn tagen till alla medborgares behov.

 

Se länkar nedan. . .

 

Sverigeansvarig (SA) Ansvaret över Ditt affärsområde i hela Sverige.

Länsansvariga (RO) Ansvarig över ett Län med underodnade Lokalombud.

Kommunansvariga (LO) Ansvarig över/i en kommun.

 

. . .hur vi bygger upp organisationen och hur Du kan engagera Dig som en av våra representanter.

 

Notera gärna ovan i resp. affärsområde att vi nu har 50% rabatter på flera affärsområden! Se vidare www.TBST.se alt http://tbst.se/franchise-jobb-bemanning

 

Ingen betalningsförmedling kommer att hanteras, det kan bankerna bättre. Lån erbjuds med fokus på god lokalkännedom och kunskap om människor och företag som är verksamma på varje ort.

 

Swisha Ditt bidrag till 072-341 50 91 eller betala in via Bankgiro 504-9960. Märkes "Crowdfunding". Ange namn om Du vill för vår identifikation. Helt okay att vara anonym om Du så önskar.

Du stödjer en god sak som vi skall försöka förvalta till handling.

 

Hjärtligt tack för Din gåva och engagemang!!

 

Crowdfunding: Bankgiro 504-9960 Swish: 072-341 50 91 (Crowdfunding LKB)

Bankgiro (investeringar): 504-9960, Bankgiro (övrigt): 5813-5658

© 2017 Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB, Granvägen 1, 826 35 Söderhamn

Info@Lagkostnadsbolaget.se .....www.Lagkostnadsbolaget.se